Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Mwy o fideos gyda:

Barri

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Enwog

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Elvis Presley

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Enwog

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Impersonator

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

De Cymru

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Taith

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Cyd-ddigwyddiad

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Ffrindiau

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Mam

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Rhif

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Blwch Ffôn

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Beic

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Teulu

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Fferm

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD

4E8n5

Chwedl

dyqp6

dXNKg

4RrZj

AprZQ

AgBy8

zv8MW

48jae

48jle

AnvKe

dGLXJ

zQ2QD

4Rrmj

4V9MW

zoor0

zLWpr

AZNyj

4E8m7

APvKm

dGLBq

4V9LQ

4kE8B

AY3p1

dOBrM

A00a8

4aeGQ

d23VB

zMpvJ

zv8lJ

AZNZo

AgBqB

dKXRb

AY3Q9

A9Wae

A9Wk5

zD8e3

4eLEr

Ajr5V

zMp8l

d23aZ

4kEbx

d1OY8

ArD17

AqD90

dKX5b

A7EGY

4J1lw

zle3k

ArDmn

ApreQ

d6maG

zooQe

dNOgl

4BWGY

z5xaP

4J1r7

4V9kW

43rmG

zmBgY

4BWqM

4b97m

dyqJP

d1OLG

A7Eaa

4xDpD