Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Huw Llewellyn Davies

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Sion Tomos Owen

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Sioned Tomos

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Ioan Hefin

Rhys Patchell

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Delme Williams

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Billy McBryde

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Ken Owens

Rhodri Llewellyn

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Lauren Jenkins

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Phyl Harries

Jo Rogers

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Gareth J Bale

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Rhys Meirion

Tommo

Sioned Terry

Tudur Owen

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Rhodri Gomer

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Alyn Wyn Bevan

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

John Ogwen

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Nerys Wyn Davies

Alyn Williams

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Caryl Parry Jones

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Mwy o fideos gyda :

Gwerin

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Iwerddon

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Llundain

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Michael Flatly

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Riverdance

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Cymru

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Actor

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Dillad

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Hwyr

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Peint

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Milwr

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je

4J1lw

dXN5g

AY3Q9

zMpZq

dKXKj

4V9LQ

zmBgY

4V9JQ

4eLEr

AZNZo

4aeGQ

zleRQ

dWj0B

dKXRb

d6maG

dXNKg

4Rrmj

4kEbx

4xDpD

zQ2kB

dyqJP

A9Wae

zLWpr

d1OY8

AY3p1

z5xPa

48jbV

4J1V7

AprVv

dKX5b

4BWGY

4BWqM

zQ2QD

AZNqo

d1OLG

dNOgl

4RrZj

d235B

d23aZ

zMp8l

48jle

A9WO5

AnvKe

AgBqB

zv8lJ

A7EGY

AprZQ

zooQe

z5xaP

dGL3q

4E8l5

AZNyj

APvKm

ArDmn

dyqE6

dyqp6

Llwyfan

4J1r7

zle3k

A9Wk5

4E8m7

4b97m

4E8n5

43rmG

zoor0

4kElx

A7Eaa

Ajr5V

A7EnY

dGLXJ

zv8MW

4RroB

4V9MW

dOBrM

AgBy8

zD8e3

48jae

dGLBq

4V9kW

ApreQ

4kE8B

zLWQV

zooL0

d23VB

A00a8

AqD90

zMpvJ

A00Je