Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Mwy o fideos gyda:

Cyfarwyddiadau

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Fferi

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Ffrainc

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Ysbryd

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Gwyliau

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Lleian

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Trydan

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Ffermwr

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Tad

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Mochyn

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Sioc

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Awstralia

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Dryll

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Eisiau

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Genedigaeth

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Teulu

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ

A00a8

AZNZo

AgBy8

dKX5b

zMp8l

AgBqB

AqD90

zMpvJ

4BWqM

zooQe

4E8n5

4kEbx

d23aZ

4J1r7

4aeGQ

A9Wk5

zv8MW

4Rrmj

dyqp6

4V9kW

4V9MW

zmBgY

4xDpD

A7Eaa

4b97m

dNOgl

AY3p1

48jae

zD8e3

zle3k

APvKm

4eLEr

ApreQ

4E8m7

4BWGY

4V9LQ

4J1lw

A9Wae

dGLBq

zQ2QD

zoor0

zLWpr

dXNKg

43rmG

48jle

d1OY8

d1OLG

Grandparents

dOBrM

dyqJP

AY3Q9

A7EGY

4RrZj

ArDmn

dGLXJ

4kE8B

Ajr5V

z5xaP

AnvKe

d6maG

AZNyj

zv8lJ

dKXRb

d23VB

AprZQ