CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Mwy o fideos gyda:

Beibl

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Eglwys

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Pysgota

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Jimmy Carter

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Gweinidog

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Gwleidyddiaeth

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Llywydd

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Genedigaeth

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Teulu

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Grandparents

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Cariad

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Lwc

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Mab

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

America

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Tad

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ

4b97m

Ceffyl

Ajr5V

A7EGY

4V9kW

AY3Q9

4E8m7

dGLBq

d6maG

zmBgY

4xDpD

dKX5b

43rmG

d23VB

AnvKe

4J1r7

AY3p1

AprZQ

4RrZj

zoor0

ArDmn

A9Wae

dyqp6

4aeGQ

AgBqB

zD8e3

z5xaP

48jae

A9Wk5

dyqJP

zLWpr

4J1lw

4BWqM

48jle

zMp8l

AqD90

AZNyj

dXNKg

ApreQ

dNOgl

zv8lJ

dOBrM

ArD17

zv8MW

4V9LQ

AZNZo

AgBy8

d1OY8

4V9MW

4kE8B

d23aZ

d1OLG

A00a8

zMpvJ

zQ2QD

dKXRb

4E8n5

4BWGY

4Rrmj

zle3k

4kEbx

zooQe

A7Eaa

APvKm

4eLEr

dGLXJ