Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Mwy o fideos gyda:

David Beckham

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Siapan

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Anthem Genedlaethol

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Opera

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Canu

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Sumo

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Anifeiliaid

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Animeiddio

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Builth Wells

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Carafan

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Ffermwyr

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Sioe Frenhinol

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Trydan

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Ffermwr

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Tad

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj

A9Wae

Mochyn

4eLEr

d23VB

dyqJP

zmBgY

dGLBq

dOBrM

d1OLG

zQ2QD

APvKm

A7Eaa

4kEbx

4BWqM

4V9LQ

43rmG

4Rrmj

zle3k

AprZQ

zD8e3

4BWGY

dyqp6

z5xaP

d23aZ

AqD90

dKXRb

AgBqB

ArDmn

4J1r7

4kE8B

dKX5b

zoor0

ApreQ

AZNZo

4aeGQ

4E8m7

A7EGY

48jae

dXNKg

d1OY8

Ajr5V

AnvKe

4V9kW

zooQe

48jle

4b97m

d6maG

4V9MW

AY3p1

4xDpD

zMpvJ

4E8n5

AZNyj

A9Wk5

AgBy8

ArD17

AY3Q9

dGLXJ

zLWpr

zv8MW

4J1lw

zMp8l

A00a8

zv8lJ

dNOgl

4RrZj