Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Mwy o fideos gyda:

Bws

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Dillad

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Gwyliau

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Peint

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Syndod

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Gwlad Thai

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Teithio

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Cymraeg

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Penderfyniadau

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Teulu

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Peiriant Bywyd

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Byw

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Lwc

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Meddygaith

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Mab

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0

z5xaP

Babi

zooQe

AZNZo

dKXRb

4E8n5

d6maG

dNOgl

zle3k

zMpvJ

48jae

A7Eaa

AqD90

AgBqB

4V9MW

dyqp6

4eLEr

zMp8l

4Rrmj

4V9kW

dXNKg

d23VB

4RrZj

AnvKe

zv8lJ

APvKm

zLWpr

AY3p1

A9Wk5

4E8m7

AZNyj

4kE8B

dOBrM

4BWGY

zQ2QD

ArDmn

4aeGQ

A00a8

4V9LQ

d1OLG

A7EGY

4xDpD

48jle

ApreQ

dyqJP

4J1lw

dGLXJ

4b97m

d23aZ

43rmG

AprZQ

A9Wae

d1OY8

ArD17

AY3Q9

dKX5b

zv8MW

zD8e3

zmBgY

4BWqM

4kEbx

Ajr5V

AgBy8

dGLBq

4J1r7

zoor0