CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Mwy o fideos gyda:

America

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Band

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Tad

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Mam

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Canu

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Gwylio

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Bws

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Dillad

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Gwyliau

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Peint

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Syndod

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Gwlad Thai

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Teithio

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Cymraeg

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Damwain

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8

zle3k

Cath

ApreQ

zooQe

dNOgl

4xDpD

d1OLG

A00a8

Ajr5V

AqD90

dGLBq

4J1lw

4E8n5

ArD17

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

4V9MW

dKX5b

dOBrM

zD8e3

4eLEr

AZNZo

dyqJP

4V9kW

AgBy8

4V9LQ

zLWpr

AprZQ

A9Wk5

dGLXJ

ArDmn

zv8MW

A7EGY

A9Wae

4J1r7

dXNKg

48jae

43rmG

4BWqM

4BWGY

dKXRb

d23aZ

AZNyj

d6maG

d23VB

48jle

APvKm

dyqp6

4kE8B

zoor0

AnvKe

zMpvJ

4E8m7

zMp8l

AY3p1

A7Eaa

4Rrmj

4kEbx

4b97m

4RrZj

4aeGQ

zQ2QD

AY3Q9

z5xaP

d1OY8