Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Mwy o fideos gyda:

Botel

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Eglwys

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Gweinidog

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Peint

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Sychedig

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Cerdded

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Band

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Daith

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Cerdd

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Rhys Ifans

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Roc a Rôl

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Bws Daith

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Beibl

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Pysgota

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Jimmy Carter

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Gweinidog

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo

zoor0

4J1r7

4J1lw

4E8n5

48jae

d23aZ

dXNKg

dyqp6

zle3k

d6maG

4kEbx

dGLBq

dKXRb

A7Eaa

4V9LQ

zv8MW

zD8e3

4E8m7

dOBrM

zooQe

4Rrmj

AqD90

4aeGQ

AZNyj

dKX5b

4RrZj

d1OY8

4b97m

dNOgl

zQ2QD

4V9kW

48jle

AY3p1

zMpvJ

AY3Q9

A00a8

4eLEr

zmBgY

zv8lJ

43rmG

d23VB

AgBqB

dyqJP

AprZQ

A7EGY

ApreQ

z5xaP

Gwleidyddiaeth

4kE8B

4BWqM

Ajr5V

A9Wae

AnvKe

A9Wk5

AgBy8

dGLXJ

4BWGY

zMp8l

4xDpD

d1OLG

zLWpr

4V9MW

ArDmn

APvKm

AZNZo