Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Jo Rogers

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Rhodri Llewellyn

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Gareth J Bale

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Rhodri Gomer

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Tudur Owen

Huw Llewellyn Davies

Sioned Tomos

Billy McBryde

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Ioan Hefin

Ken Owens

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Delme Williams

Tommo

Sion Tomos Owen

Lauren Jenkins

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Caryl Parry Jones

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Nerys Wyn Davies

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Phyl Harries

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Rhys Meirion

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Sioned Terry

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Alyn Wyn Bevan

John Ogwen

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Rhys Patchell

Alyn Williams

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Mwy o fideos gyda :

America

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Band

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Tad

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Mam

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Canu

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Gwylio

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Barbados

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Marwolaeth

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Teulu

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Cartef

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Teithio

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m

AY3p1

A00Je

48jbV

A7EnY

4V9JQ

zMp8l

4E8m7

AqD90

ArDmn

4eLEr

AprZQ

dOBrM

A9Wae

dyqE6

zLWpr

4xDpD

zMpvJ

4BWqM

zv8lJ

dGL3q

4kEbx

dGLXJ

4kE8B

zleRQ

A00a8

z5xPa

A7Eaa

d23aZ

4aeGQ

4J1r7

4J1lw

4J1V7

4Rrmj

48jae

AgBqB

d1OLG

4V9LQ

48jle

AgBy8

dyqp6

z5xaP

d235B

A9WO5

dNOgl

AY3Q9

AZNyj

dKXRb

4E8n5

zv8MW

zooL0

4E8l5

4V9MW

zD8e3

4BWGY

dyqJP

Eglwys

ApreQ

dWj0B

A9Wk5

dKXKj

4V9kW

zQ2kB

zooQe

zmBgY

d23VB

43rmG

d6maG

APvKm

zoor0

d1OY8

4RrZj

AZNqo

dXNKg

AprVv

4kElx

4RroB

dXN5g

zle3k

dKX5b

dGLBq

AZNZo

A7EGY

Ajr5V

AnvKe

zQ2QD

zLWQV

zMpZq

4b97m