CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Mwy o fideos gyda:

Actorion

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Anthony Hopkins

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Ffa

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Bwyd

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Sioe

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Tost

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Gwersylla

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Ffermwr

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Parti iâr

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Gwyliau

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Ceffyl

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Marwolaeth

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Ffrindiau

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Cerdd

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Rhyfel Byd Cyntaf

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

4J1r7

Rhyfel

APvKm

AprZQ

4BWGY

zv8lJ

AZNyj

4Rrmj

d1OY8

43rmG

dGLBq

dNOgl

AgBy8

AnvKe

4V9LQ

4V9MW

4aeGQ

4eLEr

zle3k

4RrZj

4E8m7

dXNKg

4xDpD

d23VB

dKXRb

zMpvJ

4kE8B

d23aZ

dOBrM

ArD17

dyqJP

AY3Q9

4BWqM

AY3p1

4b97m

AqD90

z5xaP

zmBgY

dyqp6

dKX5b

zQ2QD

4V9kW

A9Wae

zMp8l

48jae

A00a8

A7EGY

d6maG

d1OLG

48jle

Ajr5V

zD8e3

AgBqB

dGLXJ

4J1lw

zoor0

ApreQ

ArDmn

zooQe

AZNZo

zv8MW

zLWpr

4E8n5

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx