Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Mwy o fideos gyda:

Anifeiliaid

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Animeiddio

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Builth Wells

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Carafan

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Ffermwyr

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Sioe Frenhinol

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Dryll

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Hela

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Ffrindiau

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Bwbach

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Becso

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Actor

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Ofn

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Llundain

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Menyw ddirgel

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Barri

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY

4J1r7

4aeGQ

4eLEr

A7Eaa

AY3Q9

A00a8

4Rrmj

ApreQ

4b97m

4BWqM

4kEbx

zMpvJ

zQ2QD

dyqJP

d1OLG

dXNKg

43rmG

dKXRb

dKX5b

AZNZo

AY3p1

dGLXJ

4E8m7

AZNyj

zoor0

AgBqB

4V9kW

APvKm

4V9MW

48jle

dGLBq

zmBgY

zv8MW

4kE8B

AqD90

z5xaP

AnvKe

AgBy8

A9Wae

A9Wk5

Ajr5V

d6maG

zv8lJ

4J1lw

ArDmn

4E8n5

zD8e3

Enwog

d23VB

zLWpr

4V9LQ

dyqp6

d1OY8

dNOgl

dOBrM

d23aZ

zMp8l

48jae

zle3k

A7EGY

zooQe

AprZQ

4xDpD

4RrZj

4BWGY