Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Mwy o fideos gyda:

Genedigaeth

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Teulu

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Grandparents

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Cariad

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Lwc

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Mab

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Asid

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Caw

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Ffermwr

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Llaeth

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Opera

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Actor

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Ofn

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Llundain

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Menyw ddirgel

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Bedydd

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr

zooQe

d1OY8

d1OLG

4J1r7

zMp8l

dNOgl

AY3p1

4Rrmj

4E8m7

d23aZ

48jae

d6maG

4kE8B

zQ2QD

4E8n5

AZNyj

Ajr5V

43rmG

4V9MW

dyqp6

ApreQ

zv8lJ

AgBqB

dKXRb

4kEbx

4BWGY

z5xaP

48jle

AZNZo

dKX5b

dyqJP

dOBrM

AY3Q9

4aeGQ

zmBgY

AnvKe

4BWqM

4eLEr

zMpvJ

4RrZj

dGLXJ

4xDpD

4J1lw

4V9kW

AprZQ

A7Eaa

Eglwys

A7EGY

AgBy8

4V9LQ

A00a8

zv8MW

ArDmn

A9Wae

zoor0

APvKm

AqD90

dGLBq

dXNKg

zle3k

4b97m

zD8e3

d23VB

A9Wk5

zLWpr