Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Mwy o fideos gyda:

Cyd-ddigwyddiad

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Ffrindiau

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Mam

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Rhif

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Blwch Ffôn

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Ffrog

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Priodas

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Rhyl

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Fictorianaidd

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Vintage

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Priodas

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

nod tudalen

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Llyfrau

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Tad

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

dail

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Gweinidog

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG

48jle

A00a8

d23aZ

AZNyj

APvKm

dGLXJ

z5xaP

dyqp6

zv8lJ

AZNZo

4kEbx

4kE8B

ApreQ

zLWpr

AY3Q9

d1OLG

zmBgY

AnvKe

zv8MW

zMp8l

4BWqM

Ajr5V

zMpvJ

48jae

4RrZj

AqD90

4V9LQ

dKXRb

A7EGY

4b97m

d1OY8

zle3k

4aeGQ

dOBrM

dKX5b

zD8e3

4xDpD

zooQe

4BWGY

A9Wk5

A9Wae

zoor0

zQ2QD

43rmG

AprZQ

4Rrmj

4E8m7

Eithriadol

dXNKg

dGLBq

AgBqB

A7Eaa

4V9MW

4J1lw

4E8n5

d23VB

4J1r7

AY3p1

4V9kW

dyqJP

4eLEr

dNOgl

AgBy8

ArDmn

d6maG