Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Mwy o fideos gyda:

Cwrw

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Sigaret

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Porc-pei

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Ysgol

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Athro

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Babi

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Cysylltiad

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Teulu

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Chwiorydd

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Efeilliaid

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Llyfrau

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Dylan Jones

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Gweinidog

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Actor

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m

dXNKg

dyqJP

48jae

4eLEr

4E8n5

zD8e3

zoor0

4V9kW

4E8m7

4J1r7

43rmG

AZNZo

AprZQ

4BWGY

AgBy8

4Rrmj

d1OY8

d23VB

4xDpD

d23aZ

ApreQ

AnvKe

zooQe

AY3p1

dyqp6

4J1lw

dOBrM

AgBqB

AqD90

A00a8

A9Wae

d1OLG

dKX5b

zMpvJ

dNOgl

ArDmn

4BWqM

AY3Q9

A9Wk5

zmBgY

Ajr5V

4aeGQ

d6maG

zv8MW

zv8lJ

APvKm

zle3k

Ofn

z5xaP

dKXRb

4V9MW

4V9LQ

zQ2QD

4kE8B

dGLXJ

zMp8l

48jle

A7EGY

4kEbx

dGLBq

AZNyj

zLWpr

4RrZj

A7Eaa

4b97m