Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Mwy o fideos gyda:

Gwerin

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Iwerddon

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Llundain

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Michael Flatly

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Riverdance

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Cymru

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Marwolaeth

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Defying odds

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Teulu

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Ysbyty

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Salwch

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Gwyrth

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Mam

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Glyndwr

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Tafarn

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Tafarn

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP

d23VB

zMp8l

AY3Q9

4BWqM

4Rrmj

4BWGY

dyqJP

zv8MW

A9Wk5

dyqp6

zQ2QD

dKX5b

zMpvJ

zLWpr

zle3k

dGLBq

A00a8

AprZQ

48jle

d6maG

AgBqB

d1OLG

4kE8B

4V9kW

AY3p1

dOBrM

AnvKe

dKXRb

4J1lw

zD8e3

4V9LQ

4E8n5

A7EGY

A7Eaa

zv8lJ

AgBy8

4eLEr

A9Wae

4E8m7

zooQe

Ajr5V

4kEbx

4RrZj

ApreQ

43rmG

d23aZ

AZNyj

Esgid

4J1r7

dGLXJ

zoor0

AqD90

AZNZo

4b97m

d1OY8

zmBgY

dXNKg

APvKm

dNOgl

ArDmn

4aeGQ

4V9MW

48jae

4xDpD

z5xaP