CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Mwy o fideos gyda:

Botel

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Eglwys

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Gweinidog

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Peint

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Sychedig

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Cerdded

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Teulu

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Tad

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Job Interview

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Cerdd

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Titanic

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Ffidil

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Awstralia

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Ffermwr

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Dryll

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq

AY3p1

Gwyliau

4kE8B

4E8m7

AY3Q9

AZNyj

AgBy8

zmBgY

zMp8l

AprZQ

48jle

4BWGY

4eLEr

4kEbx

ArD17

AnvKe

dKX5b

4Rrmj

dXNKg

zv8MW

4J1lw

A9Wk5

ApreQ

d23aZ

4b97m

dNOgl

A00a8

dyqJP

4E8n5

z5xaP

APvKm

4xDpD

4V9MW

Ajr5V

AqD90

dGLXJ

AZNZo

AgBqB

zoor0

d23VB

zLWpr

zle3k

zooQe

zMpvJ

zv8lJ

43rmG

4J1r7

dyqp6

dKXRb

d6maG

A9Wae

A7Eaa

zD8e3

4BWqM

48jae

ArDmn

d1OY8

dOBrM

A7EGY

zQ2QD

d1OLG

4aeGQ

4V9LQ

4RrZj

4V9kW

dGLBq