Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Mwy o fideos gyda:

Chav

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

embaras

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

yn noeth

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Siopa

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

trowsus

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Boned

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Ffrainc

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Ysbryd

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Gwyliau

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Nain

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Hen Ffasiwn

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Beibl

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Eglwys

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Pysgota

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Jimmy Carter

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Gweinidog

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa

43rmG

48jle

dKXRb

4xDpD

AnvKe

4J1r7

A9Wae

d23aZ

dNOgl

A00a8

4eLEr

4kE8B

zv8lJ

d23VB

APvKm

dyqJP

4Rrmj

4kEbx

zooQe

zle3k

zMp8l

4E8n5

4V9MW

4V9kW

z5xaP

dOBrM

dGLXJ

AZNyj

zQ2QD

AgBy8

AprZQ

AgBqB

dyqp6

zMpvJ

dXNKg

4E8m7

zoor0

4J1lw

A9Wk5

48jae

zmBgY

4V9LQ

4BWqM

4RrZj

dGLBq

ApreQ

d6maG

Gwleidyddiaeth

ArDmn

d1OLG

Ajr5V

AZNZo

4b97m

AY3p1

d1OY8

dKX5b

AY3Q9

AqD90

zD8e3

4aeGQ

zLWpr

4BWGY

zv8MW

A7EGY

A7Eaa