Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Huw Llewellyn Davies

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Delme Williams

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Rhys Meirion

Rhys Patchell

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

John Ogwen

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Sioned Tomos

Ken Owens

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Sion Tomos Owen

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Gareth J Bale

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Sioned Terry

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Tudur Owen

Tommo

Rhodri Gomer

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Lauren Jenkins

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Nerys Wyn Davies

Phyl Harries

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Caryl Parry Jones

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Alyn Williams

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Billy McBryde

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Rhodri Llewellyn

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Jo Rogers

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Alyn Wyn Bevan

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Ioan Hefin

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Mwy o fideos gyda :

Dryll

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Hela

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Ffrindiau

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Bwbach

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Becso

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Actor

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Ofn

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Llundain

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Menyw ddirgel

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Actorion

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Anthony Hopkins

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V

zQ2QD

d23aZ

A7EnY

4b97m

zQ2kB

AnvKe

4Rrmj

d1OLG

AY3p1

4J1V7

zD8e3

dGLXJ

d6maG

AprVv

48jbV

AZNqo

48jle

dKX5b

AZNyj

4V9JQ

4J1r7

dOBrM

dGL3q

zleRQ

4J1lw

zooQe

zv8lJ

zv8MW

4xDpD

dyqE6

AZNZo

A7Eaa

4E8l5

d1OY8

dyqp6

AY3Q9

dXN5g

ApreQ

zle3k

4E8n5

z5xaP

4RrZj

dKXKj

A9Wae

A00a8

dXNKg

dWj0B

43rmG

zMp8l

d235B

AgBqB

dGLBq

48jae

zLWQV

dKXRb

d23VB

Ffa

zLWpr

4V9LQ

4kElx

APvKm

4E8m7

4BWqM

A00Je

dyqJP

dNOgl

zmBgY

AqD90

zMpvJ

4kE8B

z5xPa

zooL0

4kEbx

4aeGQ

A9Wk5

4V9MW

A9WO5

A7EGY

ArDmn

4V9kW

AgBy8

4RroB

zMpZq

zoor0

4eLEr

4BWGY

AprZQ

Ajr5V