Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Mwy o fideos gyda :

Llyfrau

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Rhifyn Cyntaf

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Arian

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Llofnod

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Cystadleuaeth

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Eisteddfod

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Cerdd

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Heddlu

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Ffrog

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Priodas

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Rhyl

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Fictorianaidd

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Vintage

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8

zQ2QD

48jle

4V9MW

zMp8l

4BWqM

zMpvJ

zD8e3

48jae

dyqp6

4J1r7

4V9kW

A9Wae

ArDmn

ApreQ

d1OLG

d1OY8

4E8m7

AZNZo

zle3k

4Rrmj

AY3p1

4V9LQ

zmBgY

dKX5b

4aeGQ

d23aZ

AY3Q9

AgBqB

AgBy8

A9Wk5

APvKm

4J1lw

d23VB

AprZQ

zoor0

AnvKe

4E8n5

4eLEr

zooQe

dOBrM

4RrZj

z5xaP

4xDpD

A7Eaa

Priodas

zv8lJ

d6maG

zv8MW

dGLBq

dKXRb

4BWGY

4kEbx

43rmG

4kE8B

AqD90

Ajr5V

dXNKg

4b97m

dGLXJ

dNOgl

dyqJP

AZNyj

zLWpr

A7EGY

A00a8