Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Mwy o fideos gyda:

Bedydd

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Eglwys

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Tad

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Ofn

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Afon

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Dwr

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Glyndwr

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Tafarn

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Tafarn

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Esgid

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Traddodiad

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Damwain

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Cath

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Marwolaeth

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Teulu

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Chwaer

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn

4V9MW

zv8MW

A9Wae

zD8e3

z5xaP

4RrZj

dGLXJ

43rmG

AZNyj

AqD90

dXNKg

48jle

AgBy8

4J1lw

A9Wk5

4eLEr

Ajr5V

4BWqM

d6maG

zQ2QD

dGLBq

d1OY8

AY3p1

4kEbx

4Rrmj

4BWGY

dyqp6

4E8n5

APvKm

AY3Q9

zooQe

4xDpD

48jae

dKXRb

zmBgY

AgBqB

zv8lJ

AnvKe

zLWpr

A7Eaa

zle3k

d23VB

d1OLG

AprZQ

4b97m

4aeGQ

d23aZ

Gwlad Thai

A00a8

zoor0

dNOgl

4V9kW

zMp8l

ApreQ

A7EGY

dOBrM

dyqJP

4kE8B

AZNZo

zMpvJ

dKX5b

4E8m7

4J1r7

4V9LQ

ArDmn