Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Mwy o fideos gyda:

Eithriadol

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Teulu

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Tad

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Llew

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Atgof

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Marwolaeth

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Defying odds

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Ysbyty

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Salwch

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Gwyrth

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Mam

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Cysylltiad

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Llythyrau

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Cariad

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

Priodas

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle

d6maG

WW2

A7Eaa

dGLXJ

A9Wae

4kE8B

4b97m

43rmG

d1OLG

dXNKg

zooQe

dyqp6

AprZQ

zLWpr

4V9LQ

A9Wk5

4BWGY

dGLBq

4J1lw

d23aZ

4Rrmj

48jae

z5xaP

dOBrM

dKX5b

4xDpD

AZNyj

4RrZj

AY3Q9

dKXRb

zv8MW

A7EGY

Ajr5V

AZNZo

A00a8

zD8e3

ArDmn

zoor0

4V9MW

4eLEr

d1OY8

4BWqM

AqD90

zv8lJ

4E8m7

dNOgl

ApreQ

ArD17

4E8n5

APvKm

4V9kW

AY3p1

zle3k

4kEbx

4aeGQ

4J1r7

d23VB

AnvKe

dyqJP

zmBgY

zMpvJ

AgBqB

zMp8l

zQ2QD

AgBy8

48jle