Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Mwy o fideos gyda:

Beibl

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Eglwys

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Pysgota

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Jimmy Carter

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Gweinidog

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Gwleidyddiaeth

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Llywydd

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Cannwyll

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Eisteddfod

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Tad

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Tân

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Tafarn

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Mwg

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

nod tudalen

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Llyfrau

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe

A00a8

Cyd-ddigwyddiad

Ajr5V

dKX5b

AgBqB

d23VB

4kEbx

AnvKe

48jae

4E8n5

zD8e3

A7EGY

zle3k

dKXRb

4BWqM

A9Wae

zLWpr

dGLXJ

A9Wk5

dOBrM

zQ2QD

4J1r7

d1OY8

zv8MW

4E8m7

48jle

4aeGQ

AY3p1

4Rrmj

4BWGY

d1OLG

AqD90

A7Eaa

4RrZj

4kE8B

zMpvJ

d23aZ

d6maG

AprZQ

ApreQ

4b97m

dGLBq

4eLEr

4V9kW

ArDmn

AZNyj

zmBgY

4xDpD

dXNKg

4J1lw

43rmG

dNOgl

ArD17

AY3Q9

AZNZo

zv8lJ

AgBy8

dyqJP

APvKm

zoor0

dyqp6

zMp8l

4V9LQ

z5xaP

4V9MW

zooQe