Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Mwy o fideos gyda:

Babi

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Enwog

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Maenor Celtig

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Plant

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Pêl-droed

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Golf

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Marwolaeth

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Defying odds

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Teulu

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Ysbyty

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Salwch

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Gwyrth

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Mam

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Cyfarwyddiadau

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Fferi

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Ffrainc

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw

zQ2QD

d23VB

Ajr5V

AZNZo

d6maG

d1OLG

ApreQ

zle3k

zv8lJ

48jae

AgBy8

zmBgY

zv8MW

4eLEr

4V9LQ

4kE8B

z5xaP

4aeGQ

A7Eaa

4V9kW

zoor0

zD8e3

zMp8l

dKX5b

dXNKg

AqD90

4Rrmj

dyqJP

AprZQ

zMpvJ

4RrZj

dKXRb

4b97m

dyqp6

AgBqB

48jle

d23aZ

APvKm

zooQe

d1OY8

A00a8

4BWGY

dGLBq

AY3p1

zLWpr

AY3Q9

4xDpD

Ysbryd

AZNyj

dGLXJ

dOBrM

4V9MW

43rmG

ArDmn

dNOgl

4J1r7

A9Wk5

4BWqM

A9Wae

4E8n5

4E8m7

A7EGY

AnvKe

4kEbx

4J1lw