Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Mwy o fideos gyda:

nod tudalen

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Llyfrau

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Cyd-ddigwyddiad

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Tad

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

dail

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Gweinidog

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Beibl

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Eglwys

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Pysgota

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Jimmy Carter

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Gweinidog

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Gwleidyddiaeth

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Llywydd

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Byddin

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Brodyr

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Caernarfon

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7

dGLBq

ApreQ

A9Wk5

48jae

4aeGQ

ArDmn

d23aZ

4J1lw

zMp8l

dyqp6

dGLXJ

dOBrM

zooQe

4Rrmj

A7Eaa

4RrZj

4E8n5

4V9MW

A9Wae

A00a8

4V9LQ

z5xaP

d23VB

d1OLG

dNOgl

A7EGY

d1OY8

4E8m7

zQ2QD

zle3k

dKX5b

dXNKg

4xDpD

dyqJP

4BWGY

AgBy8

dKXRb

AnvKe

4BWqM

zv8lJ

AqD90

AY3Q9

AZNZo

zD8e3

d6maG

43rmG

zMpvJ

Marwolaeth

AgBqB

Ajr5V

4kEbx

zv8MW

AZNyj

APvKm

AprZQ

4kE8B

4eLEr

4b97m

zmBgY

AY3p1

zLWpr

48jle

4V9kW

zoor0

4J1r7