Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Mwy o fideos gyda:

Genedigaeth

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Teulu

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Grandparents

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Cariad

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Lwc

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Mab

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Marwolaeth

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Defying odds

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Ysbyty

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Salwch

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Gwyrth

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Mam

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Babi

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Enwog

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Maenor Celtig

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Plant

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx

AgBy8

AgBqB

dGLBq

AprZQ

d23VB

d23aZ

z5xaP

dKXRb

4J1lw

4J1r7

d1OY8

A00a8

4kE8B

ApreQ

48jle

APvKm

zLWpr

dyqJP

dOBrM

4V9LQ

43rmG

4V9kW

4xDpD

4RrZj

dNOgl

AnvKe

zle3k

dyqp6

48jae

AY3Q9

A7Eaa

zv8lJ

Ajr5V

zooQe

AZNZo

zv8MW

4aeGQ

zQ2QD

d1OLG

4E8m7

A9Wae

4Rrmj

d6maG

4eLEr

4E8n5

AqD90

dXNKg

Pêl-droed

A7EGY

dGLXJ

AZNyj

4b97m

ArDmn

zMpvJ

zD8e3

4BWGY

4V9MW

dKX5b

A9Wk5

zoor0

AY3p1

zMp8l

4BWqM

zmBgY

4kEbx