Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Mwy o fideos gyda:

Llyfr

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cyd-ddigwyddiad

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cymar Fflat

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Gwyliau

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Llyn Ardal

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Mecsico

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Teulu

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Tad

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Job Interview

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cerdd

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Titanic

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Ffidil

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cnau coco

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cawr

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Pobl Fach

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Philippines

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj

zv8MW

4eLEr

4V9MW

d23aZ

A00a8

dGLBq

dKX5b

d1OY8

d1OLG

ArDmn

d23VB

AZNZo

zmBgY

dGLXJ

48jae

4E8n5

zLWpr

A9Wk5

AgBy8

dyqp6

ApreQ

AprZQ

4xDpD

4Rrmj

4b97m

4J1r7

4J1lw

4BWqM

dKXRb

A9Wae

AqD90

zQ2QD

A7Eaa

AZNyj

4V9LQ

dOBrM

d6maG

zv8lJ

4kE8B

zD8e3

AY3Q9

zle3k

zMp8l

AnvKe

APvKm

AY3p1

dXNKg

Cerrig

zMpvJ

4E8m7

48jle

4BWGY

A7EGY

zoor0

dyqJP

Ajr5V

AgBqB

4V9kW

z5xaP

43rmG

zooQe

dNOgl

4aeGQ

4kEbx

4RrZj