Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Mwy o fideos gyda:

Nant Gwrtheyrn

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Diod

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Hedfan

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Paragliding

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Araith

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Priodas

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Swyn

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Ffrog

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Lwc

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Llwyfan

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Enillydd

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Teulu

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Llythyr

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Heddychwyr

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Carchar

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Athro

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5

4eLEr

A7Eaa

zmBgY

AnvKe

4J1r7

zv8lJ

A9Wae

zooQe

A7EGY

dOBrM

AqD90

4xDpD

AgBqB

zMp8l

zD8e3

4V9MW

4V9kW

48jae

dNOgl

AZNZo

zQ2QD

AprZQ

dXNKg

d6maG

dGLBq

dKXRb

48jle

4b97m

4J1lw

zoor0

AY3p1

zMpvJ

d23aZ

AgBy8

dKX5b

d1OY8

4E8m7

zv8MW

d23VB

4kE8B

z5xaP

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

43rmG

AY3Q9

ArDmn

Rhyfel Byd Cyntaf

4E8n5

4Rrmj

4aeGQ

A00a8

Ajr5V

zle3k

AZNyj

4BWGY

zLWpr

d1OLG

dyqp6

APvKm

4RrZj

4kEbx

4BWqM

dyqJP

A9Wk5