Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Mwy o fideos gyda:

Eithriadol

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Teulu

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Tad

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Llew

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Atgof

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Dementia

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Ysbryd

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Cadair Siglo

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Cân

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Tegan

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Perygl

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Argyfwng

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Eira

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Y swistir

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Brifysgol

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Cysylltiad

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg

zmBgY

A00a8

4E8n5

A9Wk5

zle3k

43rmG

48jae

zv8lJ

AgBy8

dOBrM

Ajr5V

zD8e3

4kEbx

4BWGY

AY3Q9

AZNyj

4J1lw

d1OLG

4E8m7

4V9LQ

4kE8B

dyqp6

dGLBq

4BWqM

4RrZj

4J1r7

zooQe

ApreQ

d23aZ

4xDpD

dNOgl

4eLEr

4Rrmj

4aeGQ

AY3p1

zQ2QD

AqD90

4b97m

dGLXJ

AprZQ

dKX5b

4V9MW

ArDmn

4V9kW

zMpvJ

AZNZo

zv8MW

Marwolaeth

A7Eaa

AnvKe

zMp8l

A9Wae

A7EGY

APvKm

d23VB

dKXRb

d1OY8

AgBqB

zoor0

z5xaP

48jle

d6maG

dyqJP

zLWpr

dXNKg