Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Mwy o fideos gyda:

Teulu

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Llythyr

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Heddychwyr

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Carchar

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Athro

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Rhyfel Byd Cyntaf

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Damwain

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Cath

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Marwolaeth

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Chwaer

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Gwlad Thai

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Trydan

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Ffermwr

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Tad

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Mochyn

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7

zMp8l

Sioc

4aeGQ

dNOgl

dyqJP

dGLXJ

4xDpD

4V9LQ

AgBy8

zMpvJ

48jae

zv8lJ

zD8e3

AgBqB

43rmG

dKXRb

d23aZ

ArD17

zooQe

zle3k

4E8n5

4J1lw

A9Wk5

dOBrM

A7EGY

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zLWpr

A7Eaa

d1OLG

4V9MW

zmBgY

ArDmn

AZNZo

4BWGY

4RrZj

48jle

4eLEr

4b97m

zQ2QD

4BWqM

A9Wae

AqD90

4Rrmj

AY3Q9

4V9kW

AnvKe

d23VB

AZNyj

ApreQ

APvKm

AprZQ

z5xaP

d1OY8

A00a8

zoor0

dyqp6

dKX5b

dGLBq

4kE8B

Ajr5V

d6maG

4kEbx

4J1r7

4E8m7