Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Mwy o fideos gyda:

America

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Eglwys

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Tad

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Ceffyl

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Eira

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Storm

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Teulu

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Llythyr

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Heddychwyr

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Carchar

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Athro

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Rhyfel Byd Cyntaf

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Boned

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Ffrainc

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Ysbryd

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Gwyliau

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7

43rmG

48jae

dGLXJ

A7Eaa

zv8MW

4kEbx

dXNKg

A00a8

4Rrmj

ApreQ

dyqp6

4E8m7

zle3k

AqD90

ArDmn

AZNZo

A9Wk5

zooQe

4RrZj

d6maG

APvKm

dyqJP

AY3p1

AnvKe

4kE8B

4xDpD

4V9LQ

zMpvJ

d23VB

zLWpr

dKXRb

A9Wae

dKX5b

zmBgY

zQ2QD

4J1lw

zv8lJ

AgBy8

AZNyj

48jle

d23aZ

4BWqM

Ajr5V

AY3Q9

zMp8l

4eLEr

zD8e3

Nain

4V9kW

4aeGQ

d1OLG

dNOgl

AgBqB

4V9MW

4E8n5

4BWGY

dGLBq

A7EGY

AprZQ

d1OY8

4b97m

zoor0

z5xaP

dOBrM

4J1r7