CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Mwy o fideos gyda:

Beibl

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Eglwys

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Pysgota

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Jimmy Carter

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Gweinidog

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Gwleidyddiaeth

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Llywydd

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

American

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Castell

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Ysbryd

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Pryderus

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Amgueddfa

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Ymwelwr

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Barri

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Enwog

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP

zv8lJ

Elvis Presley

Ajr5V

4b97m

dyqp6

dOBrM

dyqJP

zD8e3

dGLXJ

zMpvJ

d23VB

zle3k

4RrZj

A9Wk5

dKX5b

dGLBq

ArD17

4J1lw

AY3p1

AZNZo

A9Wae

48jae

zLWpr

4kE8B

d6maG

4E8m7

zQ2QD

4Rrmj

4aeGQ

4BWqM

AnvKe

A00a8

dXNKg

zv8MW

dKXRb

A7EGY

AZNyj

4xDpD

zooQe

AgBqB

zmBgY

4E8n5

ApreQ

zoor0

43rmG

AgBy8

AY3Q9

4eLEr

4V9kW

48jle

4V9LQ

A7Eaa

4BWGY

AprZQ

4J1r7

dNOgl

d23aZ

APvKm

4kEbx

AqD90

ArDmn

4V9MW

d1OLG

d1OY8

zMp8l

z5xaP