Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ×
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Mwy o fideos gyda:

Llyfrau

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Rhifyn Cyntaf

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Arian

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Llofnod

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

America

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Band

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Tad

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Mam

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Canu

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Gwylio

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Daith

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Cerdd

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Rhys Ifans

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Roc a Rôl

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Bws Daith

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Eglwys

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG

dGLBq

dNOgl

4b97m

zD8e3

4kEbx

4aeGQ

dGLXJ

4E8m7

d23VB

AqD90

AZNyj

zMpvJ

4V9MW

dOBrM

dKXRb

A7Eaa

zMp8l

AgBy8

AZNZo

A9Wk5

d1OLG

dyqJP

d23aZ

zQ2QD

zooQe

4kE8B

4J1r7

4Rrmj

ArDmn

zoor0

AY3p1

zmBgY

zv8MW

4V9LQ

zle3k

d1OY8

Ajr5V

4BWGY

z5xaP

AnvKe

4RrZj

4J1lw

zLWpr

4E8n5

AY3Q9

AprZQ

4eLEr

Ceffyl

zv8lJ

ApreQ

4BWqM

4V9kW

A00a8

43rmG

AgBqB

APvKm

dKX5b

A9Wae

dXNKg

48jle

4xDpD

A7EGY

dyqp6

48jae

d6maG