Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Mwy o fideos gyda:

Glyndwr

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Tafarn

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Tafarn

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Esgid

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Traddodiad

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Bws

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Dillad

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Gwyliau

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Peint

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Syndod

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Gwlad Thai

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Teithio

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Cymraeg

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Cysylltiad

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Marwolaeth

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Llythyrau

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5

AZNyj

zmBgY

AqD90

4b97m

APvKm

4RrZj

zv8lJ

AZNZo

A00a8

4E8m7

A7Eaa

AgBy8

4E8n5

4J1lw

dNOgl

d6maG

dGLXJ

zv8MW

dKX5b

AprZQ

4eLEr

d23aZ

dyqJP

4Rrmj

4V9MW

48jae

4V9kW

4kE8B

A7EGY

4BWqM

d1OY8

zLWpr

zQ2QD

dyqp6

zD8e3

d1OLG

4BWGY

ArDmn

Ajr5V

43rmG

AgBqB

dXNKg

48jle

zMpvJ

AnvKe

ApreQ

AY3Q9

Cariad

zoor0

zooQe

A9Wae

dOBrM

4J1r7

zMp8l

dGLBq

zle3k

dKXRb

AY3p1

4xDpD

4V9LQ

4kEbx

4aeGQ

d23VB

z5xaP

A9Wk5