Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Mwy o fideos gyda:

Damwain

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Cath

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Marwolaeth

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Teulu

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Chwaer

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Gwlad Thai

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Cystadleuaeth

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Eisteddfod

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Cerdd

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Heddlu

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Ffrindiau

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Rhyfel Byd Cyntaf

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Rhyfel

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Glyndwr

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Tafarn

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Tafarn

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr

APvKm

AZNyj

dXNKg

zMp8l

dyqJP

A9Wae

4kEbx

AY3p1

AY3Q9

4b97m

AqD90

4V9kW

Ajr5V

zD8e3

A7Eaa

AgBqB

zle3k

4E8n5

d1OY8

zMpvJ

4J1lw

4xDpD

AZNZo

ApreQ

4Rrmj

zv8lJ

z5xaP

4E8m7

dGLXJ

4V9LQ

4J1r7

AnvKe

dGLBq

zmBgY

dOBrM

A00a8

AgBy8

dKX5b

d1OLG

A9Wk5

4RrZj

48jae

4aeGQ

4BWqM

dyqp6

zQ2QD

Esgid

dNOgl

d6maG

4BWGY

zoor0

4V9MW

d23VB

4kE8B

A7EGY

AprZQ

4eLEr

zooQe

48jle

d23aZ

ArDmn

43rmG

zv8MW

dKXRb

zLWpr