CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Mwy o fideos gyda:

Pêl-droed

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Arwr

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Manceinion Unedig

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Masgot

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Abertawe

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Wayne Rooney

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Dryll

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Hela

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Ffrindiau

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Bwbach

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Becso

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Llyfr

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Cyd-ddigwyddiad

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Cymar Fflat

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Gwyliau

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY

Ajr5V

Llyn Ardal

ArD17

zLWpr

zMpvJ

AqD90

4BWqM

AY3p1

zooQe

zv8lJ

zv8MW

A00a8

dyqJP

d6maG

dNOgl

ArDmn

AnvKe

dGLXJ

4V9LQ

d23VB

4xDpD

zle3k

4kEbx

A7EGY

d1OY8

A9Wae

4eLEr

4E8n5

d1OLG

d23aZ

dOBrM

dXNKg

4J1lw

A9Wk5

4V9kW

4Rrmj

zD8e3

4b97m

4RrZj

4J1r7

AZNZo

AZNyj

AgBy8

zoor0

4V9MW

4aeGQ

dKXRb

AprZQ

4kE8B

zMp8l

dGLBq

dKX5b

48jae

4E8m7

dyqp6

48jle

A7Eaa

43rmG

ApreQ

APvKm

AY3Q9

AgBqB

zmBgY

z5xaP

zQ2QD

4BWGY