Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Mwy o fideos gyda:

Graffiti

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Eicon

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Arluniaeth

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Gwleidyddiaeth

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Gwrthdystiad

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Slogan

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Llyfrau

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Dylan Jones

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Gweinidog

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Penderfyniadau

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Teulu

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Peiriant Bywyd

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Byw

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Lwc

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Meddygaith

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B

AprZQ

dyqp6

4kEbx

4E8n5

dKX5b

dyqJP

AnvKe

dNOgl

4eLEr

4RrZj

zoor0

A00a8

Ajr5V

dGLXJ

AgBqB

zMpvJ

4xDpD

zQ2QD

4Rrmj

zLWpr

48jle

43rmG

dKXRb

4b97m

ApreQ

4BWqM

dGLBq

AgBy8

AY3p1

zooQe

AZNyj

A9Wk5

4aeGQ

4J1r7

4BWGY

d1OY8

4J1lw

d23aZ

4E8m7

zv8MW

4V9kW

d1OLG

A7Eaa

z5xaP

ArDmn

zle3k

Mab

zmBgY

4V9MW

AZNZo

zD8e3

A7EGY

4V9LQ

A9Wae

APvKm

AY3Q9

dXNKg

zv8lJ

dOBrM

AqD90

d23VB

zMp8l

d6maG

48jae

4kE8B