Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Mwy o fideos gyda:

Gwerin

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Iwerddon

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Llundain

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Michael Flatly

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Riverdance

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Cymru

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Asid

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Caw

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Ffermwr

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Llaeth

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Opera

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Llyfr

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Cyd-ddigwyddiad

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Cymar Fflat

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Gwyliau

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l

4kE8B

Llyn Ardal

4J1r7

AgBy8

zMpvJ

dKXRb

d23VB

AqD90

A7Eaa

48jle

ArDmn

z5xaP

dGLXJ

ArD17

A7EGY

4RrZj

d1OY8

4kEbx

dyqp6

4b97m

48jae

zv8lJ

zmBgY

4V9MW

AnvKe

dKX5b

4aeGQ

ApreQ

A9Wk5

zoor0

AZNZo

APvKm

zle3k

A9Wae

4xDpD

AprZQ

4J1lw

zD8e3

zQ2QD

4Rrmj

43rmG

d1OLG

Ajr5V

zv8MW

4E8n5

zooQe

dNOgl

zLWpr

dXNKg

4BWqM

4eLEr

AY3Q9

A00a8

4E8m7

dOBrM

4BWGY

dyqJP

d6maG

4V9kW

AgBqB

AZNyj

AY3p1

dGLBq

d23aZ

4V9LQ

zMp8l