Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Mwy o fideos gyda:

Ffrog

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Priodas

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Rhyl

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Fictorianaidd

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Vintage

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Priodas

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Buwch

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Teulu

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Ty

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Sioc

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Perygl

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Argyfwng

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Tad

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Eira

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Y swistir

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Brifysgol

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb

4b97m

43rmG

zle3k

4V9LQ

zoor0

AY3p1

d1OLG

AZNyj

zLWpr

4BWqM

4BWGY

4E8n5

zv8lJ

AqD90

A00a8

d6maG

4J1lw

zooQe

48jle

dyqp6

A9Wae

ApreQ

dGLXJ

AZNZo

AnvKe

4E8m7

zv8MW

dXNKg

dOBrM

AY3Q9

zmBgY

4kEbx

4aeGQ

4RrZj

dKX5b

zQ2QD

Ajr5V

4V9MW

4xDpD

AprZQ

d1OY8

z5xaP

dNOgl

AgBy8

A9Wk5

4eLEr

d23aZ

Trydan

dGLBq

48jae

zMp8l

dyqJP

APvKm

4Rrmj

4V9kW

AgBqB

zMpvJ

ArDmn

A7EGY

zD8e3

d23VB

A7Eaa

4kE8B

4J1r7

dKXRb