Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Mwy o fideos gyda:

Beatles

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Fan

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Ysbyty

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

John Lennon

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Cerdd

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Bedydd

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Eglwys

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Tad

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Ofn

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Afon

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Dwr

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Byddin

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Brodyr

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Caernarfon

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Marwolaeth

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Boddi

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe

d1OLG

4aeGQ

zv8lJ

zQ2QD

A7EGY

4kE8B

AgBy8

d23VB

zle3k

4V9LQ

zmBgY

ArDmn

43rmG

4eLEr

APvKm

dOBrM

dNOgl

dyqp6

ApreQ

4V9MW

d6maG

zLWpr

dGLBq

48jle

dKXRb

dKX5b

AY3Q9

dyqJP

4E8m7

4BWGY

4BWqM

d1OY8

48jae

AZNyj

4b97m

4E8n5

A9Wk5

AgBqB

AnvKe

zD8e3

Ajr5V

4RrZj

A9Wae

AY3p1

4Rrmj

zv8MW

zMpvJ

Milwyr

d23aZ

A00a8

4kEbx

AqD90

AprZQ

4xDpD

4J1lw

dGLXJ

A7Eaa

zoor0

4J1r7

AZNZo

zMp8l

4V9kW

dXNKg

z5xaP

zooQe