Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Mwy o fideos gyda:

Beatles

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Fan

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Ysbyty

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

John Lennon

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Cerdd

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Swyn

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Ffrog

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Lwc

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Llwyfan

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Enillydd

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Boned

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Ffrainc

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Ysbryd

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Gwyliau

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Nain

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Hen Ffasiwn

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB

dKX5b

4V9kW

A00a8

z5xaP

4V9MW

dOBrM

4RrZj

dKXRb

A7EGY

4J1lw

4xDpD

4b97m

dyqJP

Ajr5V

dNOgl

AqD90

4BWqM

AZNyj

dyqp6

AnvKe

zoor0

d6maG

d1OY8

dGLBq

AgBqB

43rmG

48jae

4eLEr

zle3k

AZNZo

ArDmn

AY3Q9

AprZQ

4BWGY

48jle

zv8lJ

APvKm

zD8e3

zMp8l

AgBy8

zQ2QD

4aeGQ

A7Eaa

A9Wk5

4kEbx

A9Wae

Dryll

d23aZ

4Rrmj

d1OLG

zLWpr

dXNKg

zv8MW

AY3p1

zMpvJ

4J1r7

zmBgY

dGLXJ

4V9LQ

ApreQ

4kE8B

zooQe

4E8n5

4E8m7

d23VB