Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Mwy o fideos gyda:

Bws

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Dillad

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Gwyliau

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Peint

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Syndod

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Gwlad Thai

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Teithio

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Cymraeg

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Bar

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Dyddiad

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

David Beckham

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Pêl-droed

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Toiled

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Swyn

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Ffrog

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Lwc

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj

4E8n5

AprZQ

A7Eaa

AgBqB

4J1r7

ArDmn

dXNKg

zv8MW

AZNyj

d1OLG

A9Wk5

4xDpD

zQ2QD

AgBy8

z5xaP

dGLXJ

zmBgY

AnvKe

APvKm

zoor0

4aeGQ

4BWqM

dKXRb

dyqp6

dyqJP

zMpvJ

4V9MW

4V9LQ

4E8m7

d6maG

dOBrM

A9Wae

dNOgl

zD8e3

4b97m

AqD90

ApreQ

4eLEr

48jle

48jae

4BWGY

AY3p1

4kEbx

A7EGY

d23VB

dKX5b

4J1lw

Llwyfan

zooQe

43rmG

4Rrmj

Ajr5V

zLWpr

d23aZ

d1OY8

4V9kW

zv8lJ

zle3k

4kE8B

dGLBq

AY3Q9

zMp8l

A00a8

AZNZo

4RrZj