Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Mwy o fideos gyda:

Actor

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Dillad

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Hwyr

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Peint

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Milwr

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Llwyfan

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Actorion

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Anthony Hopkins

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Ffa

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Bwyd

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Sioe

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Tost

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Genedigaeth

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Teulu

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Grandparents

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Cariad

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM

zoor0

4V9kW

4kEbx

48jle

A9Wae

48jae

dGLBq

43rmG

d23aZ

4E8n5

AY3p1

dGLXJ

dyqp6

4eLEr

d1OY8

AgBy8

4J1lw

zle3k

4BWGY

4V9LQ

zv8MW

dXNKg

4kE8B

AqD90

dyqJP

zMp8l

dKXRb

dNOgl

4aeGQ

AZNyj

4Rrmj

AnvKe

zooQe

zQ2QD

AY3Q9

A00a8

4V9MW

Ajr5V

4xDpD

4E8m7

zLWpr

ArDmn

z5xaP

ApreQ

AprZQ

AgBqB

4b97m

Lwc

zD8e3

APvKm

A7EGY

4J1r7

zv8lJ

zMpvJ

4RrZj

d23VB

dKX5b

zmBgY

A7Eaa

A9Wk5

d1OLG

dOBrM

d6maG

AZNZo

4BWqM