Programme page on

CHWEDLONI

 • blitz family father luck police ww2

  Stori Sion

  Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

  238035513

  4J1lw

  5228

  Rhannwch y fideo

 • bottle church minister pint thirsty walk

  Stori Robin

  Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

  237771501

  4kE8B

  5223

  Rhannwch y fideo

 • baby connection family sisters twins

  Stori Eleri ac Alwenna

  Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

  237771166

  dKXRb

  5217

  Rhannwch y fideo

 • america church father horse snow storm

  Stori Phil

  Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

  237771115

  4V9kW

  5216

  Rhannwch y fideo

 • american castle ghost haunted museum tourist

  Stori Frank

  Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

  238596420

  4b97m

  5236

  Rhannwch y fideo

 • electricity farmer father pig shock

  Stori Sion - Mochyn

  Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

  238035385

  dyqJP

  5227

  Rhannwch y fideo

 • baby celebrity celtic-manor children football golf

  Stori Geraint

  Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

  237771310

  AZNyj

  5219

  Rhannwch y fideo

 • beer cigarettes geogrpahy pork-pie school teacher

  Stori Gary

  Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

  238035594

  z5xaP

  5230

  Rhannwch y fideo

 • death friends poem ww1 war

  Stori Elin

  Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

  239449502

  4BWGY

  5244

  Rhannwch y fideo

 • connection death letters love marriage ww2

  Stori Gwenno ac Iolo

  I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

  237771361

  A9Wae

  5220

  Rhannwch y fideo

 • dementia family ghost rocking-chair song toys

  Stori Kayleigh

  Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

  238596798

  AnvKe

  5235

  Rhannwch y fideo

 • actors anthony-hopkins beans food show toast

  Stori Gareth

  Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

  238035416

  APvKm

  5233

  Rhannwch y fideo

 • actor clothes late pint soldier stage

  Stori Ceri a Beti

  Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

  238035466

  zD8e3

  5231

  Rhannwch y fideo

 • drinking funeral funny happy-hour pub valley washing

  Stori Jack

  Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

  238035533

  AqD90

  5232

  Rhannwch y fideo

 • 50-years anniversary competition marriage photography

  Stori Gareth ac Ann

  Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

  237771239

  zQ2QD

  5218

  Rhannwch y fideo

 • family father job-interview music titanic violin

  Stori Anwen

  Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

  238035612

  4E8m7

  5225

  Rhannwch y fideo

 • eccentric family father lion memories

  Stori Betsan

  Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

  237771471

  A7Eaa

  5222

  Rhannwch y fideo

 • caught dinner family fish night oven river

  Stori Trystan

  Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

  238596720

  4xDpD

  5238

  Rhannwch y fideo

 • bus clothes holiday pint surprise thailand travelling welsh

  Stori Aled

  Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

  237771561

  zooQe

  5224

  Rhannwch y fideo

 • bible church fishing jimmy-carter pastor politics president

  Stori Parch Robert

  Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

  238596350

  Ajr5V

  5239

  Rhannwch y fideo

 • family letter pacifists prison teacher ww1

  Stori Lowri

  Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  239449131

  4aeGQ

  5241

  Rhannwch y fideo

 • death defying-odds family hospital illness miracle mother

  Stori Meurig

  Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

  237771410

  dGLXJ

  5221

  Rhannwch y fideo

 • bike family farm legend sandwiches servant

  Stori Amanda

  Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

  237770896

  4RrZj

  5212

  Rhannwch y fideo

 • camping farmer hen-party holiday horse

  Stori Brychan

  Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

  237770954

  AprZQ

  5213

  Rhannwch y fideo

 • competition eisteddfod poem police

  Stori Goronwy

  Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

  238596464

  d6maG

  5234

  Rhannwch y fideo

 • cow family house shock

  Stori Sian

  Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

  237771014

  48jae

  5214

  Rhannwch y fideo

 • beatles fan hospital john-lennon music

  Stori Bet

  Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

  238035445

  d23aZ

  5226

  Rhannwch y fideo

 • baptism church father fear river water

  Stori Bethan

  Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

  238035561

  A00a8

  5229

  Rhannwch y fideo

 • danger emergency father snow switzerland university

  Stori Nia

  Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

  237770824

  zMp8l

  5198

  Rhannwch y fideo

 • gun hunting mates scarecrow worry

  Stori David

  David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

  237771055

  zLWpr

  5215

  Rhannwch y fideo

Mwy o fideos gyda :

Blitz

Teulu

Tad

Lwc

Heddlu

WW2

Botel

Eglwys

Gweinidog

Peint

Sychedig

Cerdded

Babi

Cysylltiad

Chwiorydd

Efeilliaid

America

Ceffyl

Eira

Storm

American

Castell

Ysbryd

Pryderus

Amgueddfa

Ymwelwr