Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En ?
Danfonwch Eich Stori I :

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos !

neu
Phyl Harries

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Gareth J Bale

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Lauren Jenkins

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Rhys Patchell

Rhodri Llewellyn

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Rhodri Gomer

Sioned Tomos

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Rhys Meirion

Sioned Terry

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Sion Tomos Owen

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Huw Llewellyn Davies

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

John Ogwen

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Caryl Parry Jones

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Ioan Hefin

Billy McBryde

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Alyn Williams

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Tudur Owen

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Tommo

Jo Rogers

Nerys Wyn Davies

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Ken Owens

Delme Williams

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Alyn Wyn Bevan

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Mwy o fideos gyda :

David Beckham

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Siapan

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Anthem Genedlaethol

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Opera

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Canu

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Sumo

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Calon Wedi Torri

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Deimwnt

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Unig

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Priodas

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Crefydd

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7

dyqJP

A7EnY

zoor0

4BWqM

4xDpD

AZNZo

z5xaP

d1OLG

zv8lJ

4kElx

dOBrM

AZNyj

APvKm

4V9MW

dyqp6

4E8m7

zle3k

A7Eaa

A9WO5

Ajr5V

4aeGQ

4J1lw

A7EGY

dyqE6

zv8MW

dKXRb

zLWQV

dXN5g

zLWpr

zMp8l

4E8l5

4V9kW

AprVv

d23VB

4V9LQ

4E8n5

48jbV

dWj0B

dGL3q

4b97m

AnvKe

dXNKg

zmBgY

48jle

A9Wk5

zMpZq

A00Je

4Rrmj

ApreQ

AqD90

4RrZj

dNOgl

d235B

dKX5b

43rmG

Twbercwlosis

zleRQ

4eLEr

zQ2kB

AY3p1

dGLBq

4V9JQ

4kEbx

4BWGY

AgBy8

zQ2QD

d23aZ

A9Wae

AY3Q9

4kE8B

A00a8

d1OY8

zooQe

dGLXJ

d6maG

AprZQ

zD8e3

zooL0

dKXKj

4J1r7

AgBqB

48jae

zMpvJ

AZNqo

4RroB

ArDmn

z5xPa

4J1V7