Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Mwy o fideos gyda:

Marwolaeth

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Defying odds

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Teulu

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Ysbyty

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Salwch

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Gwyrth

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Mam

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Cyfarwyddiadau

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Fferi

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Ffrainc

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Ysbryd

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Gwyliau

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Lleian

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

David Beckham

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Siapan

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Anthem Genedlaethol

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY

4Rrmj

AqD90

dNOgl

A9Wk5

dKXRb

4RrZj

dKX5b

Ajr5V

A9Wae

4xDpD

4V9LQ

d1OLG

zv8MW

4BWqM

A7Eaa

4aeGQ

APvKm

zMpvJ

AnvKe

AY3Q9

dyqp6

dyqJP

zv8lJ

d23aZ

d6maG

zLWpr

4E8n5

4J1r7

ArDmn

AgBqB

AZNyj

zmBgY

dXNKg

zle3k

43rmG

4V9MW

AgBy8

A00a8

A7EGY

zoor0

4kEbx

4V9kW

48jle

4E8m7

ApreQ

4kE8B

48jae

Opera

dGLXJ

dOBrM

4eLEr

AprZQ

d1OY8

zooQe

AY3p1

4J1lw

zD8e3

zMp8l

dGLBq

AZNZo

d23VB

zQ2QD

z5xaP

4b97m

4BWGY