Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Mwy o fideos gyda:

Penderfyniadau

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Teulu

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Peiriant Bywyd

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Byw

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Lwc

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Meddygaith

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Mab

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Cystadleuaeth

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Eisteddfod

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Cerdd

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Heddlu

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Gwersylla

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Ffermwr

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Parti iâr

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Gwyliau

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Ceffyl

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg

A9Wae

48jle

dGLXJ

d23aZ

zoor0

AqD90

zv8lJ

zQ2QD

AgBqB

zmBgY

4J1r7

zooQe

zD8e3

Ajr5V

4kE8B

43rmG

ApreQ

AnvKe

dyqp6

dKX5b

ArDmn

4eLEr

A7Eaa

AZNyj

zMp8l

z5xaP

4E8n5

zLWpr

d23VB

dKXRb

4Rrmj

4xDpD

4V9kW

APvKm

dOBrM

4J1lw

dNOgl

AgBy8

4V9MW

4E8m7

dGLBq

4kEbx

4V9LQ

4BWGY

4b97m

48jae

Beic

AZNZo

d6maG

AprZQ

4RrZj

zle3k

AY3Q9

d1OLG

zv8MW

d1OY8

4BWqM

A7EGY

A00a8

A9Wk5

dyqJP

AY3p1

4aeGQ

zMpvJ

dXNKg