Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Tomos Bryn

Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Mwy o fideos gyda:

Actor

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Dillad

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Hwyr

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Peint

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Milwr

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Llwyfan

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Dal

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Cinio

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Teulu

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Pysgod

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Noson

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Ffwrn

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Afon

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Cannwyll

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Eisteddfod

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ

zLWpr

Tad

zle3k

4xDpD

dKX5b

AY3Q9

zQ2QD

zmBgY

zv8lJ

Ajr5V

A9Wk5

4eLEr

AqD90

AgBqB

dyqJP

AY3p1

d23VB

4Rrmj

zooQe

zoor0

A9Wae

4kEbx

d1OLG

dGLBq

d6maG

A7Eaa

ArDmn

dNOgl

4aeGQ

AnvKe

48jle

AprZQ

ApreQ

4E8m7

A7EGY

dyqp6

dKXRb

zv8MW

4RrZj

z5xaP

4V9LQ

zD8e3

4BWqM

4E8n5

48jae

4J1r7

dGLXJ

AZNyj

APvKm

zMp8l

A00a8

ArD17

dXNKg

dOBrM

AZNZo

4b97m

d23aZ

AgBy8

43rmG

4J1lw

4V9MW

4V9kW

4kE8B

4BWGY

d1OY8

zMpvJ