Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Mwy o fideos gyda:

Glyndwr

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Tafarn

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Tafarn

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Esgid

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Traddodiad

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Cwrw

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Sigaret

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Porc-pei

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Ysgol

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Athro

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

American

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Castell

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Ysbryd

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Pryderus

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Amgueddfa

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj

4J1lw

zle3k

zv8lJ

AY3p1

zv8MW

4V9LQ

AprZQ

4J1r7

APvKm

dKXRb

4BWqM

4xDpD

dGLBq

zLWpr

zD8e3

A7Eaa

dNOgl

d6maG

A9Wk5

4V9MW

dyqp6

AnvKe

ArDmn

AY3Q9

4Rrmj

dOBrM

AgBy8

zMpvJ

4kEbx

AgBqB

4BWGY

d1OLG

4eLEr

4E8m7

4V9kW

A00a8

d1OY8

4E8n5

zmBgY

A9Wae

A7EGY

AqD90

dXNKg

4aeGQ

zQ2QD

48jae

Ajr5V

Ymwelwr

zoor0

z5xaP

4b97m

4RrZj

43rmG

AZNZo

4kE8B

dyqJP

zooQe

dGLXJ

d23VB

ApreQ

dKX5b

48jle

d23aZ

zMp8l

AZNyj