Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Mwy o fideos gyda:

Band

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Daith

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cerdd

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Rhys Ifans

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Roc a Rôl

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Bws Daith

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cystadleuaeth

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Eisteddfod

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cerdd

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Heddlu

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Llyfr

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cyd-ddigwyddiad

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cymar Fflat

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Gwyliau

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Llyn Ardal

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Mecsico

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD

zv8lJ

4aeGQ

48jae

AqD90

dyqp6

ArDmn

dyqJP

ApreQ

4RrZj

AnvKe

d23VB

AgBqB

4eLEr

dNOgl

dKX5b

zQ2QD

43rmG

zmBgY

zD8e3

APvKm

AY3Q9

4V9LQ

4kE8B

4V9kW

4kEbx

AY3p1

z5xaP

dXNKg

4b97m

4Rrmj

zv8MW

4J1r7

Ajr5V

dGLXJ

AZNyj

zoor0

A7EGY

A00a8

zMp8l

d1OLG

AgBy8

AprZQ

zLWpr

A7Eaa

4E8n5

zle3k

AZNZo

Cyfarwyddiadau

4BWqM

d6maG

zMpvJ

dOBrM

48jle

dGLBq

d23aZ

4V9MW

4E8m7

4BWGY

A9Wae

d1OY8

A9Wk5

zooQe

4J1lw

dKXRb

4xDpD