Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Mwy o fideos gyda:

Teulu

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Llythyr

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Heddychwyr

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Carchar

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Athro

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Rhyfel Byd Cyntaf

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Babi

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Enwog

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Maenor Celtig

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Plant

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Pêl-droed

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Golf

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Anifeiliaid

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Animeiddio

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Builth Wells

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Carafan

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ

A9Wae

4b97m

A00a8

A9Wk5

AY3Q9

z5xaP

4BWqM

dGLBq

4xDpD

AgBqB

zoor0

zLWpr

4kEbx

4eLEr

48jle

dyqJP

4V9LQ

AgBy8

dKX5b

dKXRb

dGLXJ

Ajr5V

dyqp6

AnvKe

zv8MW

zMp8l

dXNKg

dNOgl

4V9MW

d1OLG

AY3p1

d23aZ

zooQe

4RrZj

zD8e3

43rmG

4E8n5

zmBgY

4kE8B

d6maG

A7Eaa

A7EGY

zQ2QD

ArDmn

4BWGY

4V9kW

dOBrM

Ffermwyr

4aeGQ

AZNyj

d23VB

4J1r7

48jae

d1OY8

4E8m7

AqD90

4Rrmj

AZNZo

ApreQ

4J1lw

zle3k

zv8lJ

zMpvJ

APvKm

AprZQ