Clicwch unrhyw le i chwarae’r rhagarweiniad

CHWEDLONI

s4c
En × ?
Danfonwch Eich Stori I:

Rydych chi wedi creu rhestr chwarae ofideos!

neu
Stori Bryan

Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

Stori Cai

Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

Stori Betsan

Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

Stori Fran

Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

Stori Ifan

Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

Stori Cefin Roberts

Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

Stori Jack

Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

Stori Sian J

Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

Stori Bethan Gwanas

Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

Stori Sion

Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

Stori Anwen

Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

Stori Loti

Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

Stori Ceri

Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

Stori Bethan

Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

Stori Goronwy

Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

Stori Emlyn

Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

Stori Bethan

Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

Stori Eady

Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

Stori Ken

Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

Stori David

David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

Stori Meic

Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

Stori Frank

Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

Stori Lowri

Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Stori Gary

Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

Stori Sion

Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

Stori Trystan

Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

Stori Elin

Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

Stori Geraint

Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

Stori Sam

Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

Stori Jason

Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

Stori Cadfan

Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

Stori Eleri ac Alwenna

Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

Stori Geraint

Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

Stori Aaron

Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

Stori Jon Gower

Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

Stori Wynne

Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

Stori Gethin Evs

Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

Stori Gareth ac Ann

Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

Stori Rhian

Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

Stori Jess

Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

Stori Kayleigh

Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

Stori Nia

Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

Stori Arfon

Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

Stori Aled

Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

Rhys's Story

Rhys a stori’r esgid lwcus.

Stori Sion - Mochyn

Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

Stori Mei

Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

Stori Sian Adler

Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

Stori Meurig

Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

Stori Brychan

Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

Stori Sion

Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

Stori Bet

Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

Stori Ceri a Beti

Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

Stori Parch Robert

Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

Stori Gwenno ac Iolo

I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

Stori Elen

Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

Stori Aled Hall

Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

Stori Phil

Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

Stori Sian

Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

Stori Gareth

Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

Stori Robin

Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

Stori Sara

Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

Stori Amanda

Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

Stori Helen

Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

Mwy o fideos gyda:

Awstralia

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Ffermwr

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Tad

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Dryll

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Gwyliau

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Eisiau

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Llyfr

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Cyd-ddigwyddiad

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Cymar Fflat

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Llyn Ardal

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Mecsico

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Eithriadol

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Teulu

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Llew

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Atgof

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Band

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5

AY3p1

zLWpr

zmBgY

4b97m

4aeGQ

z5xaP

4J1lw

4xDpD

4BWGY

ArDmn

4E8n5

A7EGY

4V9LQ

dKXRb

AZNyj

AZNZo

zv8lJ

dyqp6

dXNKg

zQ2QD

4kEbx

AgBy8

AnvKe

zMp8l

AgBqB

zooQe

zoor0

dyqJP

4BWqM

48jle

dGLXJ

AprZQ

43rmG

d23aZ

zD8e3

Ajr5V

A9Wae

dGLBq

4eLEr

4V9kW

48jae

APvKm

4kE8B

4Rrmj

4RrZj

dOBrM

Beech

AY3Q9

zMpvJ

A7Eaa

d1OY8

dKX5b

ApreQ

AqD90

d1OLG

dNOgl

d23VB

4E8m7

zv8MW

zle3k

A00a8

d6maG

4V9MW

4J1r7

A9Wk5