Programme page on

CHWEDLONI

 • danger emergency father snow switzerland university

  Stori Nia

  Stori o ddewrder anhygoel yng nghanol llithriad eira yn yr Alpau.

  237770824

  zMp8l

  5198

  Rhannwch y fideo

 • family letter pacifists prison teacher ww1

  Stori Lowri

  Stori deimladwy Lowri am ei hen dadcu - oedd yn wrthwynebwr cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  239449131

  4aeGQ

  5241

  Rhannwch y fideo

 • cow family house shock

  Stori Sian

  Sian sy’n adrodd hanes ymwelydd annisgwyl i'w chartre' ar Ynys Mon, oedd yn mynnu cael gafael ar ei chwpanau te.

  237771014

  48jae

  5214

  Rhannwch y fideo

 • bus clothes holiday pint surprise thailand travelling welsh

  Stori Aled

  Glywoch chi'r stori 'na am y Cymro gerddodd mewn i far yng Ngwlad Thai? Aled sy’n adrodd hanes ei wyliau i'r Dwyrain Pell.

  237771561

  zooQe

  5224

  Rhannwch y fideo

 • bible church fishing jimmy-carter pastor politics president

  Stori Parch Robert

  Y Parchedig Robert Owen a hanes yr ymwelydd byd-enwog ddaeth i'w gapel yng Nghwrt-y-Cadno.

  238596350

  Ajr5V

  5239

  Rhannwch y fideo

 • australia farmer father gun holiday wanted

  Stori Bryan

  Stori Bryan am ei dad, a'r camddealltwriaeth wnaeth bron hawlio’i fywyd yn Awstralia.

  240674985

  AY3Q9

  5504

  Rhannwch y fideo

 • bonnet france ghost holiday nan old-fashioned

  Stori Sian J

  Ar wyliau yn Ffrainc welodd Sian fam-gu ac wŷr yn mynd am dro. Ond mae yna rywbeth rhyfedd amdanyn nhw…

  240810262

  d1OLG

  5507

  Rhannwch y fideo

 • america band father mother sing watch

  Stori Cefin Roberts

  Cefin Roberts a’r stori am lwyddiant cerddorol cyfnither ei dad yn America.

  239799255

  ApreQ

  5257

  Rhannwch y fideo

 • gun hunting mates scarecrow worry

  Stori David

  David a'r stori am ddau fachgen ifanc a'r hen draddodiad o hela cnau. Ond beth ddigwyddodd pan welodd y cipar nhw?

  237771055

  zLWpr

  5215

  Rhannwch y fideo

 • david-beckham japan national-anthem opera singing sumo

  Stori Aled Hall

  Roedd y canwr opera Aled Hall yn Tokyo - beth ddigwyddodd nesaf? Wel, dim ond Aled all ddatgelu hynny!

  239449595

  4eLEr

  5249

  Rhannwch y fideo

 • coconut giant little-people philippines stones story tree uncle

  Stori Sian Adler

  Yn wreiddiol o’r Philippines, mae ‘na ambell chwedl sydd wedi dod gyda Siân a’i mam i Gymru. Hanes y bobl bach yn y coed.

  239840190

  48jle

  5258

  Rhannwch y fideo

 • family father job-interview music titanic violin

  Stori Anwen

  Mae Anwen yn adrodd stori ei hen dad-cu, a'r cyfle am fywyd newydd.

  238035612

  4E8m7

  5225

  Rhannwch y fideo

 • beatles fan hospital john-lennon music

  Stori Bet

  Bet, y Beatles a Bangor. Cyfle euraidd i gwrdd gyda'i harwyr. Ond beth ddigwyddodd...?

  238035445

  d23aZ

  5226

  Rhannwch y fideo

 • Stori Loti

  Y fasged werthfawr. Stori deuluol am neges hynod o du hwnt i'r bedd.

  240646680

  zv8MW

  5501

  Rhannwch y fideo

 • actor frightened london stranger

  Stori Cadfan

  Stori Cadfan a'r merch ddiethr ar y tren...

  242717480

  4V9LQ

  5516

  Rhannwch y fideo

 • electricity farmer father pig shock

  Stori Sion - Mochyn

  Rhoi sioc i'r mochyn!! Stori o gyfnod yr Ail Ryfel Byd.

  238035385

  dyqJP

  5227

  Rhannwch y fideo

 • chav embarrassing naked shopping trousers

  Stori Geraint

  Cafodd Geraint brofiad annisgwyl tra'n siopa yn Splott...

  240675171

  ArDmn

  5503

  Rhannwch y fideo

 • books first-edition money signature

  Stori Jon Gower

  Mae Jon Gower wrth ei fodd ym myd y llyfrau, a'r stori hon yn dangos fod gwerth y geiriau yn llawer mwy na'u cost ariannol.

  239449533

  zv8lJ

  5245

  Rhannwch y fideo

 • acid caw farmer milk opera

  Stori Jess

  Y gantores opera, Jess, a pham bod rhaid iddi gael gwydraid o laeth cyn canu!

  239449551

  AgBy8

  5246

  Rhannwch y fideo

 • dementia family ghost rocking-chair song toys

  Stori Kayleigh

  Mae Kayleigh, merch o Senghenydd, yn adrodd hanes ei mam-gu. Stori am golled ac ailddarganfod.

  238596798

  AnvKe

  5235

  Rhannwch y fideo

 • death defying-odds family hospital illness miracle mother

  Stori Meurig

  Stori Meurig a'i fam. Stori wyrthiol o oresgyn anobaith.

  237771410

  dGLXJ

  5221

  Rhannwch y fideo

 • american castle ghost haunted museum tourist

  Stori Frank

  Stori arswyd gan Frank, ceidwad castell Y Fenni.

  238596420

  4b97m

  5236

  Rhannwch y fideo

 • band beech crab music spain travelling trumpet

  Stori Fran

  Mae Fran yn chwarae trwmped mewn band; fel pob band mae’n nhw'n mynd ar deithiau. Ond ddylai hanesion y teithiau gael eu rhannu?

  239778307

  d1OY8

  5251

  Rhannwch y fideo

 • directions ferry france ghost holiday nun

  Stori Helen

  Mae Helen yn adrodd ei stori am daith anarferol i Ffrainc. Gwyliau na fydd hi fyth yn anghofio!

  238596636

  dOBrM

  5237

  Rhannwch y fideo

 • drinking funeral funny happy-hour pub valley washing

  Stori Jack

  Jack o Lyn-Nedd, a'i hanesion o dafarn yr Halfway House - lle mae straeon yn dod yn fyw a'r awr hapus yn para drwy'r dydd!

  238035533

  AqD90

  5232

  Rhannwch y fideo

 • bike family farm legend sandwiches servant

  Stori Amanda

  Amanda o Ben-y-bont ar Ogwr yn adrodd stori ei hen dad-cu - y chwedlonol Walter Dagger, dyn oedd yn ddigon parod i bedlo!

  237770896

  4RrZj

  5212

  Rhannwch y fideo

 • bookmark books coincidence father leaf minister

  Stori Arfon

  Beibl fy Nhad a'r ddeilen... Stori bersonol Arfon.

  240648119

  AgBqB

  5502

  Rhannwch y fideo

 • coincidence friends mother number phone-box

  Stori Gethin Evs

  Wrth i Geth gerdded heibio ciosg mae’r ffôn yn dechrau canu; mae’n penderfynu ateb, ond pwy sy' ar ben arall y lein?

  240810360

  dXNKg

  5508

  Rhannwch y fideo

 • actors anthony-hopkins beans food show toast

  Stori Gareth

  Gareth sy’n adrodd stori ei hoff bryd bwyd, wedi'i rannu â'i hoff actor.

  238035416

  APvKm

  5233

  Rhannwch y fideo

 • folk ireland london michael-flatly riverdance wales

  Stori Bethan

  Bethan. Y Michael Flatly Cymraeg?

  244234709

  4J1r7

  5528

  Rhannwch y fideo

 • birth family grandparents love luck son

  Stori Jason

  Pwer gweddi? Stori Jason am feichiogrwydd hynod ei wraig.

  243889643

  A7EGY

  5522

  Rhannwch y fideo

 • actor clothes late pint soldier stage

  Stori Ceri

  Stori am yr actor Ceri Murphy a’i brofiad anffodus wrth berfformio ar lwyfan am y tro cyntaf.

  239839590

  zle3k

  5255

  Rhannwch y fideo

 • Stori Stephen

  274652696

  zD86k

  5531

  Rhannwch y fideo

 • competition eisteddfod poem police

  Stori Goronwy

  Goronwy o Lanbedr Pont Steffan yn cofio yr Eisteddfod Genedlaethol yn y dre. Ond doedd hi ddim yn wythnos arferol.

  238596464

  d6maG

  5234

  Rhannwch y fideo

 • camping farmer hen-party holiday horse

  Stori Brychan

  Brychan Llyr a'r stori am ei geffyl gwerthfawr, a'i ‘ddarnau’ gwerthfawr...

  237770954

  AprZQ

  5213

  Rhannwch y fideo

 • america church father horse snow storm

  Stori Phil

  Phil sy’n adrodd hanes taith i America lle roedd yr eira yn cwympo a'r tywydd yn wael. Doedd dim ond un peth amdani, dod o hyd i loches i'r dyn a'i geffyl.

  237771115

  4V9kW

  5216

  Rhannwch y fideo

 • barry celebrity elvis-presley fame impersonator south-wales tour

  Stori Wynne

  Diwrnod bythgofiadwy yr Elvis Cymreig.

  244234771

  dyqp6

  5527

  Rhannwch y fideo

 • blue-ribbon eisteddfod lesson nervous piano singing song

  Stori Rhys Meirion

  Rhuban Glas Eisteddfod 1996, a’r heriau cudd i gyrraedd yno. Stori arbennig canwr enwog.

  239840054

  zLWBr

  5259

  Rhannwch y fideo

 • charm dress luck stage winner

  Stori Sara

  Y ffrog rad, yr amlen lwcus a Miss Cymru. Stori o ddiolch.

  239778335

  4Rrmj

  5256

  Rhannwch y fideo

 • caught dinner family fish night oven river

  Stori Trystan

  Hanes rhyfeddol am deulu o botsiars o Bontrhydfendigaid.

  238596720

  4xDpD

  5238

  Rhannwch y fideo

 • Stori Anwen

  274652383

  d6m9k

  5534

  Rhannwch y fideo

 • football hero manchester-united mascot swansea wayne-rooney

  Stori Tomos Bryn

  Stori'r mascot. Pwy wnaeth Tomos Bryn ei gyfarfod yn nhwnel Stadiwm y Liberty?

  239449568

  ArD17

  5247

  Rhannwch y fideo

 • band journey music rhys-ifans rock-and-roll tour-bus

  Stori Mei

  Bywyd roc a rol! Chwedl Mei am ei gyfnod yn y band, ‘The Peth'. Hanes eu taith drwy Gymru a'r uchafbwynt - y cyngerdd ola' yn Llanddewi Brefi!

  240632070

  4BWqM

  5500

  Rhannwch y fideo

 • actor clothes late pint soldier stage

  Stori Ceri a Beti

  Beti a Ceri a'r straeon am eu teithiau - dwy sy'n hoffi antur!

  238035466

  zD8e3

  5231

  Rhannwch y fideo

 • graffiti icon painting politics protest slogan

  Stori Meic

  Stori a ysbrydolwyd gan y weithred hynod ddadleuol o foddi un o ddyffrynnoedd Cymru, Protest wleidyddol a Banksy cynnar!

  239449616

  zmBgY

  5250

  Rhannwch y fideo

 • bar date david-beckham football toilet

  Stori Sion

  Mae David Beckham yn Abersoch, ac yno hefyd mae Elfed. Beth allai fynd o’i le?!

  239449256

  43rmG

  5243

  Rhannwch y fideo

 • barbados death family home travel

  Stori Eady

  Nôl â Nana i Barbados. Atgofion Eady am daith hynod i’r Caribi.

  243887703

  A9Wk5

  5520

  Rhannwch y fideo

 • baptism church father fear river water

  Stori Bethan

  Gweinidog y Bedyddwyr a dŵr. Beth allai fynd o'i le?

  238035561

  A00a8

  5229

  Rhannwch y fideo

 • dress marriage rhyl victorian vintage wedding

  Stori Elen

  Elen a ffrog ei breuddwydion, o le arbennig.

  243888804

  dGLBq

  5521

  Rhannwch y fideo

 • beer cigarettes geogrpahy pork-pie school teacher

  Stori Gary

  Mae Gary o Gaerdydd yn adrodd stori o'i ddyddiau ysgol.

  238035594

  z5xaP

  5230

  Rhannwch y fideo

 • animals animation builth-wells caravan farmers royal-welsh

  Stori Sion

  Dim celwydd ‘noeth’! Y gwirionedd am ymweliad Sion â’r Sioe Fawr.

  243892422

  d23VB

  5526

  Rhannwch y fideo

 • glyndwr history pub shoe tradition

  Rhys's Story

  Rhys a stori’r esgid lwcus.

  243891190

  zoor0

  5524

  Rhannwch y fideo

 • Stori Gavin

  274652478

  APvWw

  5533

  Rhannwch y fideo

 • broken-heart diamonds lonely marriage religion tuberculosis

  Stori Ken

  Stori o oes a fu - chwedl am gariad, marwolaeth a thor-calon.

  239449578

  AY3p1

  5248

  Rhannwch y fideo

 • candle eisteddfod father fire pub smoke

  Stori Ifan

  Eisteddfod, corau meibion, a thân yn y Talbot... Nos Sadwrn arall yn Nhregaron!

  239971643

  dKX5b

  5261

  Rhannwch y fideo

 • connection death letters love marriage ww2

  Stori Gwenno ac Iolo

  I Gwenno ac Iolo, mae gan y 15fed o Orffennaf le arbennig yn eu calonnau

  237771361

  A9Wae

  5220

  Rhannwch y fideo

 • army brothers caernarfon death drowning river soldiers

  Stori Rhian

  Stori drist Rhian am drasiedi deuluol yng nghei Caernarfon.

  243890387

  4kEbx

  5523

  Rhannwch y fideo

 • books dylan-jones minister skip

  Stori Emlyn

  Mae Emlyn Richards yn weinidog, ac fel pob gweinidog da, mae'n ddyn croesawgar. Ond a yw hi'n bryd iddo fe ddechrau gwrthod derbyn hen lyfrau gan bobl?

  239449372

  4V9MW

  5260

  Rhannwch y fideo

 • baby connection family sisters twins

  Stori Eleri ac Alwenna

  Maen nhw'n dweud bod gan efeilliaid gysylltiad arbennig. Dyma stori Eleri ac Alwenna!

  237771166

  dKXRb

  5217

  Rhannwch y fideo

 • book coincidence flat-mate holiday lake-district mexico

  Stori Cai

  Roedd Cai ym Mecsico, ar daith. Roedd yr hyn a ddigwyddodd nesaf yn eithaf anhygoel. Ond ai stori am gyd-ddigwyddiad yw hon, neu gormod o tequila?!

  239778390

  zMpvJ

  5254

  Rhannwch y fideo

 • decisions family life-machine live luck medicine son

  Stori Aaron

  Yma o hyd! Brwydr Aaron i oroesi salwch fel plentyn bach.

  243886481

  AZNZo

  5519

  Rhannwch y fideo

 • 50-years anniversary competition marriage photography

  Stori Gareth ac Ann

  Stori arbennig am lun arbennig. Cariad pur sydd fel y dur!

  237771239

  zQ2QD

  5218

  Rhannwch y fideo

 • baby celebrity celtic-manor children football golf

  Stori Geraint

  Geraint Hardy o Gaerdydd yn adrodd stori am gariad yn blodeuo ar y cwrs golff...

  237771310

  AZNyj

  5219

  Rhannwch y fideo

 • best-man drink flying paragliding speech wedding

  Stori Sam

  Paragleidio, priodas a pheint! Sam a hanes diwrnod bythgofiadwy.

  243891861

  4E8n5

  5525

  Rhannwch y fideo

 • accident cat death family sister thailand

  Stori Bethan Gwanas

  Bethan Gwanas a hanes cath arbennig wnaeth ymweld â hi wedi marwolaeth ei chwaer.

  239449151

  dNOgl

  5242

  Rhannwch y fideo

 • eccentric family father lion memories

  Stori Betsan

  Betsan a'r stori am ei thad direidus a'r llew!!

  237771471

  A7Eaa

  5222

  Rhannwch y fideo

 • death friends poem ww1 war

  Stori Elin

  Mae’r hanes am hen daid Elin - milwr yn y Rhyfel Byd Cyntaf - yn stori am gerdd arbennig, cyfeillgarwch glos a cholled cenedl.

  239449502

  4BWGY

  5244

  Rhannwch y fideo

 • Stori Hannah

  274652603

  AqDe1

  5532

  Rhannwch y fideo

 • blitz family father luck police ww2

  Stori Sion

  Stori wedi’i gosod yn Abertawe yn ystod blynyddoedd tywyll yr Ail Ryfel Byd. Roedd tadcu Sion ynghanol y cyfan.

  238035513

  4J1lw

  5228

  Rhannwch y fideo

 • bottle church minister pint thirsty walk

  Stori Robin

  Stori am y gweinidog, y botel gwrw, a'r daith adre' o'r dafarn.

  237771501

  4kE8B

  5223

  Rhannwch y fideo

Mwy o fideos gyda :

Perygl

Argyfwng

Tad

Eira

Y swistir

Brifysgol

Teulu

Llythyr

Heddychwyr

Carchar

Athro

Rhyfel Byd Cyntaf